Općinski odbor mladeži HDZ BiH Čapljina

 

- Vlado Jović – predsjednik

-  Danijela Nogolica – zamjenica predsjednika

-  Ana Brajković – potpredsjednica 

-  Boris Previšić – potpredsjednik

-  Mario Mikulić – član ŽO Mladeži

-  Marin Karlović – tajnik, član ŽO Mladeži

-  Stanko Marić – rizničar

 

-  Nikola Matić

-  Kristina Bošković

-  Dragan Grgić

-  Martina Nikše

-  Ana Pavlović

-  Cvitan Jelčić

-  Mario Babić

-  Ilija Vegar

-  Ivana Popović

 

Nadzorni odbor

-  Martina Kević

-  Darijan Bošković

-  Vesna Martić

-  Ante Jurković

Gradski odbor HDZ BiH Čapljina
Braće Radića bb, 88300 Čapljina, BiH
Tel./Fax: +387 36 808 919