Općinski odbor Zajednice žena ”Kraljica Katarina Kosača” HDZ BiH Čapljina

 

Nives Rotim - predsjednica

 

Monika Sulić - potpredsjednica

Jelena Borovac- potpredsjednica

Milica Pehar- potpredsjednica

Kristina Krešić - tajnica

Jelena Limov - rizničarka

 

Članice

- Sanja Gadže 

- Mira Rebac 

- Dijana Spužević 

- Ivana Pehar 

- Maja Raič

- Anita Đevenica

- Marinela Vučić

- Tatjana Ljuban

- Helena Vujević

- Ines Pažin

- Sanja Vidić

- Livia Jurković

- Blaženka Obradović

- Sandra Raguž

 

NO ZŽ HDZ BiH "Kraljica Katarina Kosača" Čapljina

Rafaela Previšić - predsjednica

 

Članice

- Martina Dadić, 

- Matea Pavlović

- Antoneta Krešo

- Janja Kosjerina

 

Gradski odbor HDZ BiH Čapljina
Braće Radića bb, 88300 Čapljina, BiH
Tel./Fax: +387 36 808 919