Gradski odbor Zajednice žena ”Kraljica Katarina Kosača” HDZ BiH Čapljina

Predsjednica: Nives Rotim.

Potpredsjednice: Tatjana Ljuban, Monika Sulić i Martina Kević

Tajnica: Marinela Vučić

Rizničarka: Ljilja Dodig

GO ZAJEDNICE ŽENA HDZ BIH „KRALJICA KATARINA KOSAČA“ ČAPLJINA

1. Nives Rotim
2. Mirjana Miličević
3. Milica Pehar
4. Monika Sulić
5. Jelena Borovac
6. Marinela Vučić
7. Tatjana Ljuban
8. Ines Pažin
9. Sanja Vidić
10. Magdalena Đurašković
11. Livia Jurković
12. Martina Kević
13. Maja Goluža
14. Iva Raguž
15. Rafaela Previšić
16. Ivona Kraljić
17. Ljilja Dodig
18. Ivana Buntić-Jovanović
19. Darinka Doko

NO ZAJEDNICE ŽENA HDZ BIH „KRALJICA KATARINA KOSAČA“ ČAPLJINA

1. Željka Katić – predsjednica
2. Ana Falak
3. Duška Tešanović
4. Marijana Buntić
5. Antonija Jovanović

ČLANICE ŽO ZŽ HDZ BiH HNŽ

1. Nives Rotim
2. Iva Raguž
3. Milica Pehar
4. Mirjana Miličević