Povijest Općinskog odbora HDZ BiH Čapljina

Sjeme iz kojeg je niknuo HDZ u Čapljini bili su poticajni  odbori koji su u svojim začetcima nastajali spontano kao posljedica širih društvenih gibanja u kojima se našao hrvatski narod 90-ih godina prošlog stoljeća u ovoj općini. Poticajni odbori su doprinijeli jačanju nacionalne svijesti te su s vremenom bivali sve masovniji i više javni. Organizirali su se po Mjesnim zajednicama na različitim mjestima, po pravilu u tajnosti zbog još aktivnog represivnog komunističkog sustava. Takvi sastanci poprimali su prave konture te su na čela tih poticajnih odbora birani njihovi predsjednici koji su kasnije ulazili kao predstavnici svojih sredina, odnosno naseljenih mjesta, u Općinski poticajni odbor HDZ BiH Čapljina.

Iz ovakvih odbora formiran je Općinski inicijativni odbor koji je radio na daljnjem kadrovskom jačanju te pripremanju Izborne skupštine. Usporedo s ovim sastancima održavali su se sastanci sa članovima HDZ BiH susjednih općina, a sve sa svrhom što boljeg organiziranja Stranke.

Na Prvom općem saboru HDZ BiH u Skenderiji u Sarajevu, 18. kolovoza 1990. godine nazočilo je 105 članova HDZ-a iz Čapljine.

Nakon niza predradnji 14. rujna 1990. godine u Trebižatu je održan radni dio Utemeljiteljske skupštine HDZ BiH Čapljina, da bi dan nakon toga bila održana Izborna osnivačka skupština za općinu Čapljina.  Za Skupštinu je svaki temeljni ogranak predložio po deset predstavnika, tako da je skupštini nazočilo 168 izaslanika od mogućih 180. Glasovanje je obavljeno javno, a u OO HDZ BiH Čapljina su izabrani: dr. Srećko Vidić, Žarko Vrankić, Adolf Beno, Pero Dalmatin, Milan Pažin, Mile Juka, Nikola Zovko, Ivan Mrvalj, dr. Ivan Brajković, Ando – Drago Tomić, Slaven Kordić, Ante Karamatić, Veselko Bule, Cvjetko Martić, Karlo Paponja, Marina Kvesić, Dragan Krvavac, Božo Knežević, Pero Marković, Mato Rajič, Martin Soče, Zoran Juras, Nikola Šutalo, Miroslav Đevenica i Stanko Blažević. Na istoj sjednici za predsjednika je izabran Pero Marković.

Istog dana u Športskoj dvorani pred više tisuća članova i simpatizera održan je svečarski dio i promocija izabranih. Skupu su nazočila i mnogobrojna izaslanstva iz vjerskog, kulturnog i političkog života,  a na čelu izaslanstva HDZ Republike Hrvatske bio je Vladimir Šeks.

Na idućim sjednicama kooptirano je još pet članova, i to: Ivica Mrčić, Miroslav Butković, Ivica Vrankić, Zdenko Vego i Darko Filipović. Na sjednici koja je održana 21. rujna 1990. godine Općinski odbor je izabrao Predsjedništvo koje su sačinjavali: Žarko Vrankić, Nikola Zovko, Adolf Beno, Ivan Mrvalj, Ivica Vrankić i Stanko Blažević.

Izborne skupštine po Temeljnim ograncima su održane poslije općinske Izborne skupštine. Stranka je nastavila s aktivnim radom, broj članova iz dana u dan se povećavao i obuhvaćao je gotovo cijeli hrvatski korpus. Neki od članova kao dragovoljci odlaze u Hrvatsku i postaju članovi ZNG-a. Na svakoj sjednici Općinskog odbora kao prva točka dnevnog reda bilo je razmatranje stanja u Republici Hrvatskoj. Prepoznajući prijeteću opasnost, Stranka se zajedno sa članstvom pripremala i za obranu hrvatskih područja od srpskog agresora, koji je svom silinom udario na teritorij općine Čapljina. HDZ BiH je odigrao ključnu ulogu u formiranju Prve brigade HVO-a ”Knez Domagoj” koja je uspješno stala pred srpskog agresora, najprije u Čapljini, a onda i širom BiH. U ovim burnim vremenima živote su izgubila tri člana OO HDZ BiH Čapljina: Ante Karamatić, Adolf Beno i Pero Dalmatin.

Dana 08. siječnja za predsjednika OO je izabran Žarko Vrankić tajnim glasovanjem između šest kandidata, a 22. siječnja i novo Predsjedništvo u sastavu: Ivan Mrvalj, Nikola Zovko, Ivica Vrankić, Miroslav Đevenica, Stanko Blažević i Stjepan Krešić.

Nakon ratnog razdoblja pred čapljinski HDZ BiH postavljaju se novi izazovi; obnova uništenog gospodarstva, skrb za tisuće prognanika koji su svoj dom našli na području naše općine…

Na svim općim i lokalnim izborima ova stranka osvaja najveći broj glasova unatoč brojnim izazovima koji se pred nju postavljaju u to vrijeme.

Nažalost, jedan dio visoko pozicioniranih članova HDZ BiH, vođen prije svega osobnim interesima, pravi otklon od dotadašnje politike, što kuliminira 2006. godine, kada spomenuta skupina napušta HDZ BiH i formira svoju stranku. Najveća snaga ove skupine bila je upravo u Čapljini, gdje su svi vijećnici HDZ BiH preko noći postali članovi te stranke. Uvidjevši takvo stanje, Predsjedništvo stranke na sjednici održanoj u Mostaru 21. travnja 2006. godine raspušta OO HDZ BiH Čapljina i imenuje Povjerenstvo čija je zadaća bila reorganizirati Stranku, provesti unutarstranačke izbore i voditi predizbornu kampanju za predstojeće Opće izbore koji su bili početkom listopada.

Na čelu povjerenstva bio je dr. Smiljan Vidić koji je na Izbornoj skupštini održanoj 8. rujna 2006. godine izabran za predsjednika OO HDZ BiH Čapljina. Na ovoj sjednici je izabran Općinski odbor u sljedećem sastavu: Donko Jović, Nikola Zovko, Vito Dodig, Nikola Raguž, Ivan Raguž, Mate Jurković, Petar Jurešić, Ilija Soče, Milan Prskalo, Stanko Mandarić, Miro Previšić, Žarko Vrankić, Draženko Perutina, Pero Gustin, Pero Knežević, Miro Jovanović, Marinko Cipetić, dr. Ivan Brajković, Miroslav Butković, Boris Pavlović, Mijo Vukančić, Krešo Prce i Anđelka Udženija.

Nakon formiranja Zajednice žena HDZ BiH ”Kraljica Katarina Kosača” članicom Općinskog odbora postaje i Antonija Mustapić, kao predsjednica te zajednice za Čapljinu.

Radeći u teškim uvjetima političkog terora, OO HDZ BiH Čapljina u ovom gradu uspijeva ojačati, spojiti mudrost i iskustvo starijih članova s energijom novih, mladih ljudi koji se učlanjuju u Stranku. Kao rezultat ovoga rada dolazi pobjeda na lokalnim izborima 2008. godine na listi za načelnika, kao i na listi za Općinsko vijeće.

Preuzevši lokalnu vlast, Stranka se susreće sa brojnim problemima koje ozbiljnim pristupom rješava, unatoč teškom gospodarskom stanju i naslijeđenim novčanim dubiozama. Nažalost, 2009. godine ostajemo bez dugogodišnjeg člana i bivšeg predsjednika OO Žarka Vrankića, kojega je prerana smrt zatekla na funkciji predsjednika Kluba vijećnika HDZ BiH u Općinskom vijeću Čapljina.

HDZ BiH Čapljina je danas najsnažnija i najorganiziranija stranka u ovom Gradu, a njegovi izabrani vijećnici i gradonačelnik časno obnašaju povjerenu im vlast, usporedo se boreći za jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH.